Євгенія Рябека: На чиєму боці закон?

Євгенія Рябека: На чиєму боці закон?
Закон захищає жінок та материнство!
Закон захищає жінок та материнство?

На сьогоднішній день в нашому суспільстві склалося чітке уявлення про роль жінки в житті. Кожен розуміє, що це незалежна особистість, яка може на рівні з чоловіками йти по життю. Жінками освоюються найрізноманітніші професії. Ми стаємо гарними політиками, філософами, юристами, докторами, а ще, ми стаємо гарними мамами, дружинами. Чи можемо ми поєднувати роботу з материнством?! Кожна жінка, яка цього бажає, відповість вам однозначно: так. У цьому нас підтримало й законодавство України!

#Законодавство
В Україні розроблено певну систему нормативно-правових актів, які регулюють права жінок відповідно до норм міжнародного права. З 1945 року Україна, як член ООН, приєдналася до одних з найважливіших нормативно-правових міжнародних документів – Загальної декларації прав людини (1948 р.), Міжнародних пактів з прав людини (1966 р.), Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок (1979 р.), а також до Конвенції ООН з прав жінок (1952 р.) та інших міжнародних актів. Наша Конституція України, Кодекс Законів про працю, Кодекс про шлюб і сім’ю та інші законодавчі акти справді не містять прямо дискримінаційних норм. Окрім того, в незалежній Україні було прийнято такі закони, як «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про зайнятість», «Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства та дитинства», «Основи законодавства про охорону здоров'я», спрямованих на захист прав жінок та материнства. З огляду на вищевказане хочеться проголосити «Закон захищає жінок та материнство!». Але чи діє все те, що в теорії, на практиці? Чи може кожна вагітна жінка, котра працює, бути впевненою у своєму праві на збереження робочого місця під час декретної відпустки? На сьогодні немає функціонально дієвого національного механізму реалізації та контролю за виконанням законів із забезпечення прав жінок і з охорони материнства. І після цього хочеться вже не проголосити, а запитати: «Чи захищає Закон жінок і материнство?». В цьому ми спробуємо розібратися, аналізуючи судову практику винесених рішень, а також порівняємо деякі норми законів щодо захисту вагітних жінок, матерів у країнах Європи з нашим національним законодавством.


#Судова практика
Судова практика є важливим джерелом дослідження й підтвердження порушень права, наявних проблем у певній сфері правового регулювання.
Рішення суду – це офіційний документ, в якому зафіксовано порушення права або відсутність такого порушення. Окрім того, аналізуючи рішення судів, можна на прикладі конкретних життєвих ситуацій побачити розв’язання конкретних проблем.
Здійснивши моніторинг судових рішень у сфері дотримання трудових прав, виділяємо найпоширеніші порушення, з якими стикаються жінки, а саме: незаконна відмова щодо вагітних жінок, жінок, які мають дітей до 3 років, одиноких матерів, що мають дитину віком до 14 років, у прийнятті на роботу, їх звільнення.
Так, наприклад, 15. 11. 2012 р. Слов'янський міськрайонний суд Донецької області виніс рішення по справі пр. № 2/0544/3026/2012 за позовом ОСОБА_1 до директора Слов'янського професійного ліцею залізничного транспорту ім. П.Ф. Кривоноса ОСОБА_2, Слов'янського професійного ліцею залізничного транспорту ім. П.Ф. Кривоноса, про визнання відмови у прийнятті на роботу необґрунтованою, зобов'язання прийняти на роботу, стягнення моральної шкоди.
Позивач є одинокою матір'ю, бо сама утримує та виховує дитину.
Згідно зі ст. 184 КЗпП України, при відмові у прийнятті на роботу одинокої матері власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їй причини відмови у письмовій формі.
Згідно з частиною 2 статті 22 КЗпП України, забороняється будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Позовні вимоги ОСОБА_1 – задоволено частково. Визнано дії директора Слов'янського професійного ліцею залізничного транспорту ім. П.Ф. Кривоноса ОСОБА_2 щодо відмови у прийнятті ОСОБА_1 на роботу на посаду майстра виробничого навчання незаконними і необґрунтованими.
Таким чином, судова практика фактично свідчить про те, що визнання дій незаконними і необґрунтованими не тягне за собою будь-яких несприятливих наслідків для безпосередньо того, хто порушив право, майбутнього роботодавця. Водночас громадянин, права якого порушено, окрім іншого, докладаючи зусиль і витрачаючи ресурси для подання й підтримання позовних вимог у суді, 100-відсоткової гарантії поновлення своїх прав не має. Дуже рідко мають місце також і задоволення вимог про моральну шкоду, або ж якщо такі наявні, то обсяг задоволення є дуже незначним.

#Iзраїль
Для повнішої картини уявлення пропоную розглянути деякі цікаві норми законодавства Ізраїлю щодо прав жінок під час вагітності та після пологів.
Кожна ізраїльська жінка має право на візити до станції здоров’я сім’ї «Тіпат хала», обстежень або візиту до лікаря під час роботи. Такі робочі години оплачуються в кількості до 40 годин протягом усього терміну вагітності. Жінка, яка працює менш як чотири години на день (тобто на півставки й менше), має право бути відсутньою на роботі 20 годин.
Коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні на «збереженні» або у зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності, їй надається відпустка (шмірат ерайон). Якщо вона триває менше 30 днів, то заробітну плату за цей час зобов’язаний нарахувати роботодавець. Водночас, якщо пропусків робочих днів було більше, ніж 30 днів, то отримання грошової допомоги можливе тільки при наявності довідки, виписаної лікарем на спеціальному бланку служби національного страхування (біту леумі). Грошова допомога обчислюється в розмірі до 70% від суми загальноприйнятої середньої заробітної плати. Якщо зарплата нижча за середню, отримується допомога, яка розраховується як допомога з безробіття. Якщо за рекомендацією лікаря вагітна жінка змушена скоротити кількість робочих годин, служба національного страхування зобов'язана компенсувати майбутній матері втрату заробітку.
#Україна
А тепер порівняємо, що з цього ж приводу гарантує нам наше законодавство. В тих самих випадках, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні на «збереженні» або у зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності, також можна отримати грошову допомогу. Але в нашій країні видається листок непрацездатності (лікарняний), на підставі якого здійснюється виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Відповідно до статті 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:
50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років
60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років
70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років
100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років.

#Стимулювання народжуваності
Також дуже цікавим в Ізраїлі є поняття «грошовий подарунок» (маанак Лейда). Право на подарунок має громадянка країни, дружина громадянина Ізраїлю (навіть у разі, якщо пологи проходили за кордоном), жінка, яка працює в країні, але не має громадянства, а також дружина працівника, який пропрацював у країні не менше шести місяців до народження дитини. Але за умови, якщо пологи проходили в лікарні або ж вона була госпіталізована відразу після пологів. Розмір подарунка залежить від кількості дітей, що народилися під час одних пологів. За народження однієї дитини жінка отримує премію в розмірі 20% від середньої заробітної плати, за народження двох дітей – 100%, і ще 50% – за кожну наступну дитину.
Кожна розвинута держава мусить мати систему стимулювання народжуваності та допомоги сім’ям з дітьми. В Україні вона також є, але чи настільки ж вона дієва, як в інших країнах Європи?! Порівняймо!

#Франція
Франція – держава з найвищим коефіцієнтом народжуваності в Євросоюзі (2 дитини на 1 жінку). Більш того, з 2016 р. він неухильно зростає. За кожну дитину французька сім’я отримує так звану премію за народження. На сьогодні її розмір — 923 євро. Якщо в сім’ї одна дитина, а загальний дохід сім’ї нижче 35 тис. євро в рік, до 3 років на малюка виплачується допомога — 184 євро на місяць. Сім’ї з двома дітьми, чий річний дохід не перевищує 67 тис. євро, додатково отримують 130 євро на місяць доти, поки дітям не виповниться 20 років. Коли молодшій дитині виповнюється 14 років, до цієї суми додають ще 65 євро. Якщо дітей у сім’ї троє, виплат дві: одна — 296 євро, друга — 168 євро. Плюс, якщо сім’я збереться переїжджати, витрати на переїзд їй частково сплатять.
Декретна відпустка у француженок коротша, ніж в українок: від 16 до 24 тижнів, але, якщо після цієї оплачуваної відпустки молода мама вирішила залишитися вдома, їй належить допомога по догляду за дитиною до 3 років — 390 євро на місяць. Якщо вона працює півдня, допомога — 252 євро, якщо працює дві години — 145 євро. Сім’ї з дітьми мають істотні податкові пільги, а це дуже суттєво для Франції, де працює прогресивна шкала оподаткування. Всі «дитячі» допомоги платять і сім’ям з високими доходами, просто ці суми для них менші. Такий підхід стимулює народжувати успішних жінок з високим заробітком. А в Україні, з встановленням обмежень для допомоги по вагітності та пологах, ті жінки, які мають великі зарплати, серйозно втрачають у доходах під час догляду за малюком.

#Швеція

Швеція посідає друге місце по народжуваності в ЄС після Франції. Одна з головних переваг шведської системи стимулювання народжуваності — мабуть, найдовша у світі оплачувана декретна відпустка. Вона триває 16 місяців. Її можна розбити на частини і взяти в будь-який час до досягнення дитиною 8 років. Три місяці з цієї відпустки з малюком обов’язково повинні відсидіти батьки. Допомога на дитину в розмірі 1050 крон виплачується у Швеції абсолютно всім сім’ям з дітьми до 18 років.
Крім того, для матерів і батьків є маса інших пільг: наприклад, безкоштовний проїзд у громадському транспорті з коляскою, безкоштовні екскурсії в зоопарк і музеї тощо.

#Україна
Наразі згідно з даними ООН Україна посідає 172 місце у рейтингу народжуваності. Населення країни далі скорочується, що пов’язано з високою смертністю і з низькою народжуваністю. Як наголошують у Держкомстаті, дітей народжується менше через те, що батьки не можуть забезпечити дитині бажаний рівень добробуту. Окрім того, державних виплат не вистачає на забезпечення новонародженого.
Що ж, можемо зробити висновок. Закон України справді якоюсь мірою захищає жінок та материнство, але, як то кажуть, неозброєним оком видно, що на сьогодні цей захист є ненадійним. Жінкам доводиться стикатися з психологічним насиллям з боку роботодавців, адже в нашій країні превалює думка, що вагітна жінка, яка має на якийсь час зупинити свою роботу, є певним ускладненням для роботодавця. Тому, до речі, і не маємо великої кількості рішень з таких питань, бо, по-перше, роботодавці намагаються уникнути такої категорії працівників, по-друге, працівники, які звертаються щодо порушених прав – не завжди дістають підтримку в судах, а, по-третє, наші громадяни іноді взагалі не розуміють, що їхні права порушено і відповідно до чинного законодавства вони мають право на їхнє поновлення.
Авжеж, хотілося б додати деякі поради, які з мого погляду – і юриста, і матері – були б актуальними.
Задля якісного забезпечення прав жінок і охорони материнства слід негайно створити діючий національний механізм реалізації та контролю за виконанням законів України. Провести удосконалення законодавчої бази щодо правового статусу жінки відповідно до міжнародних стандартів прав людини і практики європейських країн з великим рівнем народжуваності.

#Від себе
А жінкам наголошую – пам’ятайте про те, що у вас є права, які ви мусите захищати та відстоювати! Материнство не має бути завадою для реалізації жінкою себе як особистості, зайняття трудовою діяльністю, побудови кар’єри чи можливості займатися підприємництвом. У разі незаконного звільнення, відмови у прийнятті на роботу – кожна жінка має право звернутися до суду за поновленням порушених трудових прав. Тому не будьте байдужими, звертайтеся до адвокатів і захищайте свої права. І кожна матуся мусить пам’ятати, як казав великий Тарас Шевченко: «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!».